1. W skład MOSiR wchodzą: Zespół Obiektów Sportowych "KSZO", Pływalnia "Rawszczyzna", Piłkarski Ośrodek Treningowy oraz Ośrodek Wypoczynkowy "Gutwin".
2. Mienie MOSiR stanowi własność komunalną, pozostającą w jego zarządzie.
3. Przyjęcie przez MOSiR poszczególnych składników mienia komunalnego następuje w drodze stosownej decyzji i protokołu.
4. MOSiR gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego ochronę.
5. Zgodę na zbycie zbędnych środków trwałych przez MOSiR, pozostających w jego zarządzie wyraża Prezydent Miasta w ramach określonych przepisami.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.