Finanse i mienie

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

1. MOSiR prowadzi działalność na podstawie rocznego budżetu miasta uchwalonego przez Radę Miasta.
2. MOSiR prowadzi rachunkowość według zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości w zakresie dotyczącym jednostek budżetowych.
3. MOSiR pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Ostrowiec Św., a pozyskane dochody odprowadza na rachunek tego budżetu.

COM_CONTENT_READ_MOREZasady finansowania