Status prawny

Pobierz: Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św., działa na podstawie:
- Uchwały nr 96/344/72 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowcu Św., w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu Turystyki i Wypoczynku,
- Uchwały nr XXII/251/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św., z dnia 29.12.1999 r., w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.
- Uchwały nr XVIII/194/2011 Rady Miasta Ostrowca Św., z dnia 28.12.2011 r., w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.

MOSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Ostrowiec Św. i stanowi część majątku tej Gminy, wyodrębnioną funkcjonalnie w formie jednostki budżetowej.