2021

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

SPRZĄTANIE OBIEKTU PŁYWALNI RAWSZCZYZNA ORAZ PRZYLEGŁYCH BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2022 ROKU

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00318971/01 z dnia 2021-12-16.

Termin składania ofert: 24 grudnia 2021r. godz.1000

Termin otwarcia ofert: 24 grudnia 2021 r. godz. 1100