Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

SPRZĄTANIE OBIEKTU PŁYWALNI RAWSZCZYZNA ORAZ PRZYLEGŁYCH BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2022 ROKU

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00318971/01 z dnia 2021-12-16.

Termin składania ofert: 24 grudnia 2021r. godz.1000

Termin otwarcia ofert: 24 grudnia 2021 r. godz. 1100

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 132.35 KB Jarosław Słodkiewicz
Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf 439.77 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia pdf 315.10 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy pdf 168.74 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu pdf 165.08 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik nr 4a do SWZ - Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania pdf 175.99 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie wykonawców o podziale obowiązków z art. 117 pdf 155.41 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz usług pdf 141.00 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej pdf 131.88 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy o aktualności złożonych oświadczeń pdf 181.37 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik nr 9 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego pdf 156.91 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik nr 10 do SWZ - Identyfikator postępowania w systemie miniPortal pdf 87.17 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik nr 4b do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu pdf 145.46 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik nr 4c do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania pdf 162.61 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy pdf 247.19 KB Jarosław Słodkiewicz
Pytania - Impel pdf 208.34 KB Jarosław Słodkiewicz
Odpowiedzi na pytania pdf 145.65 KB Jarosław Słodkiewicz
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf 818.24 KB Jarosław Słodkiewicz
Unieważnienie postępowania pdf 120.36 KB Jarosław Słodkiewicz
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 16 grudzień 2021 13:18 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 16 grudzień 2021 13:21 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 16 grudzień 2021 13:24 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 grudzień 2021 13:28 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 grudzień 2021 10:20 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 grudzień 2021 06:17 Jarosław Słodkiewicz