2022

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Sprzątanie obiektu pływalni Rawszczyzna oraz przyległych basenów zewnętrznych w 2023 roku

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00499501/01 z dnia 15.12.2022

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00511903/01 z dnia 22.12.2022

Termin składania ofert:  29 grudnia 2022 r. godz.1000

Termin otwarcia ofert: 29 grudnia 2022 r. godz.1100

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Wymiana wanny whirpool na pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr r 2022/BZP 00208255/0

 

Termin składania ofert:  22 czerwca 2022 r. godz.1000

Termin otwarcia ofert: 22 czerwca 2022 r. godz.1100

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Remont dźwiękowego systemu ostrzegawczego z nagłośnieniem Pływalni Rawszczyzna

 

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00206709/01

 

Termin składania ofert: 2022-06-28 09:00

Termin otwarcia ofert: 2022-06-28 10:00

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Wymiana oświetlenia na hali basenowej Pływalni Rawszczyzna

 

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00203748/01 z dnia 2022-06-10

Termin składania ofert:  27 czerwca 2022 r. godz.900

Termin otwarcia ofert: 27 czerwca 2022 r. godz.1000

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Wymiana wanny whirpool na pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00188717/01

Termin składania ofert:  9 czerwca 2022 r. godz.1100

Termin otwarcia ofert: 9 czerwca 2022 r. godz.1200

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Remont dźwiękowego systemu ostrzegawczego z nagłośnieniem Pływalni Rawszczyzna

 

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00176388/01

Termin składania ofert:  9 czerwca 2022 r. godz.900

Termin otwarcia ofert: 9 czerwca 2022 r. godz.1000 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Wymiana wanny whirpool na pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00124136/01

Termin składania ofert:  25 kwietnia 2022 r. godz.900

Termin otwarcia ofert: 25 kwietnia 2022 r. godz.1000

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Dostawa tablic dotykowych do systemu pomiaru czasu na Pływalnię Rawszczyzna

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr:  2022/BZP 00103918/01

Termin składania ofert: 7 kwietnia 2022r. godz.900

Termin otwarcia ofert: 7 kwietnia 2022r. godz.1000

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

SPRZĄTANIE OBIEKTU PŁYWALNI RAWSZCZYZNA ORAZ PRZYLEGŁYCH BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr:  2022/BZP 00029061/01

Termin składania ofert: 28 stycznia 2022r. godz.900

Termin otwarcia ofert: 28 stycznia 2022r. godz.1000