Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

SPRZĄTANIE OBIEKTU PŁYWALNI RAWSZCZYZNA ORAZ PRZYLEGŁYCH BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr:  2022/BZP 00029061/01

Termin składania ofert: 28 stycznia 2022r. godz.900

Termin otwarcia ofert: 28 stycznia 2022r. godz.1000

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 132.56 KB Jarosław Słodkiewicz
Specyfikacji Warunków Zamówienia pdf 439.17 KB Jarosław Słodkiewicz
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ pdf 246.06 KB Jarosław Słodkiewicz
Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ pdf 314.62 KB Jarosław Słodkiewicz
Wzór umowy - załącznik nr 3 do SWZ pdf 168.66 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SWZ pdf 165.02 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 4a do SWZ pdf 175.96 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4b do SWZ pdf 144.13 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 4c do SWZ pdf 161.25 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie wykonawców o podziale obowiązków z art. 117 - załącznik nr 5 do SWZ pdf 153.76 KB Jarosław Słodkiewicz
Wykaz usług - załącznik nr 6 do SWZ pdf 140.46 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ pdf 130.52 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie wykonawcy o aktualności złożonych oświadczeń - załącznik nr 8 do SWZ pdf 179.96 KB Jarosław Słodkiewicz
Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 9 do SWZ pdf 155.67 KB Jarosław Słodkiewicz
Identyfikator postępowania w systemie miniPortal - załącznik nr 10 do SWZ pdf 87.35 KB Jarosław Słodkiewicz
Zmiana treści SWZ pdf 59.85 KB Jarosław Słodkiewicz
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf 30.01 KB Jarosław Słodkiewicz
Informacja o wyborze oferty pdf 142.87 KB Jarosław Słodkiewicz
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 21 styczeń 2022 08:39 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 27 styczeń 2022 08:42 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 31 styczeń 2022 14:02 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 01 luty 2022 06:15 Jarosław Słodkiewicz