2023

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Ochrona obiektów MOSiR w 2024 roku

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00561552/01 z dnia 2023-12-19

Termin składania ofert:  27 grudnia 2023 r. godz.1000

Termin otwarcia ofert: 27 grudnia 2023 r. godz.1015

Sprzątanie obiektu pływalni Rawszczyzna w 2024 roku

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00528602/01 z dnia 2023-12-04

Termin składania ofert:  12 grudnia 2023 r. godz.1000

Termin otwarcia ofert: 12 grudnia 2023 r. godz.1015

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Dostawa, montaż i demontaż lodowiska usytuowanego na Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00482149 z dnia 2023-11-08

Termin składania ofert:  16 listopada 2023 r. godz.1000

Termin otwarcia ofert: 16 listopada 2023 r. godz.1015

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Dostawa, montaż i demontaż lodowiska usytuowanego na Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00457904 z dnia 2023-10-24

Termin składania ofert:  2 listopada 2023 r. godz.1000

Termin otwarcia ofert: 2 listopada 2023 r. godz.1015

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Sprzątanie obiektu pływalni Rawszczyzna oraz przyległych basenów zewnętrznych w 2023 roku

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00017913/01 z dnia 10.01.2023

Termin składania ofert:  18 stycznia 2023 r. godz.1000

Termin otwarcia ofert: 18 stycznia 2023 r. godz.1100