Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Sprzątanie obiektu pływalni Rawszczyzna oraz przyległych basenów zewnętrznych w 2023 roku

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00017913/01 z dnia 10.01.2023

Termin składania ofert:  18 stycznia 2023 r. godz.1000

Termin otwarcia ofert: 18 stycznia 2023 r. godz.1100

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf 417.51 KB Jarosław Słodkiewicz
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ docx 32.22 KB Jarosław Słodkiewicz
Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2a do SWZ pdf 162.03 KB Jarosław Słodkiewicz
Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2b do SWZ pdf 246.01 KB Jarosław Słodkiewicz
Wzór umowy - załącznik nr 3 do SWZ pdf 181.67 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SWZ docx 21.41 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 4a do SWZ docx 21.92 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 4c do SWZ docx 22.68 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie wykonawców o podziale obowiązków z art. 117 - załącznik nr 5 do SWZ docx 21.05 KB Jarosław Słodkiewicz
Wykaz usług - załącznik nr 6 do SWZ docx 29.28 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ docx 14.55 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie wykonawcy o aktualności złożonych oświadczeń - załącznik nr 8 do SWZ docx 21.93 KB Jarosław Słodkiewicz
Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 9 do SWZ docx 16.20 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie wykonawców dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 11 do SWZ docx 17.31 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie podmiotów udostępniających zasoby dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 11a do SWZ docx 16.61 KB Jarosław Słodkiewicz
Identyfikator postępowania - załącznik nr 10 do SWZ docx 13.79 KB Maciej Kozicki
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 139.39 KB Maciej Kozicki
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik 4b do SWZ docx 22.42 KB Maciej Kozicki
Odpowiedzi na pytania - wyjaśnienia do SWZ pdf 129.97 KB Maciej Kozicki
Odpowiedzi na pytania - wyjaśnienia do SWZ 2 pdf 174.81 KB Maciej Kozicki
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf 141.14 KB Maciej Kozicki
Informacja z otwarcia ofert pdf 128.57 KB Maciej Kozicki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 137.27 KB Maciej Kozicki
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 styczeń 2023 06:36 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 styczeń 2023 06:38 Maciej Kozicki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 styczeń 2023 07:56 Maciej Kozicki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 styczeń 2023 07:59 Maciej Kozicki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 styczeń 2023 07:59 Maciej Kozicki
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 10 styczeń 2023 08:32 Maciej Kozicki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 styczeń 2023 13:41 Maciej Kozicki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 styczeń 2023 13:54 Maciej Kozicki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 styczeń 2023 07:16 Maciej Kozicki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 styczeń 2023 13:28 Maciej Kozicki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 26 styczeń 2023 13:17 Maciej Kozicki