Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Dostawa tablic dotykowych do systemu pomiaru czasu na Pływalnię Rawszczyzna

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr:  2022/BZP 00103918/01

Termin składania ofert: 7 kwietnia 2022r. godz.900

Termin otwarcia ofert: 7 kwietnia 2022r. godz.1000

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 111.91 KB Jarosław Słodkiewicz
Specyfikacji Warunków Zamówienia pdf 439.43 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy pdf 277.76 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy pdf 110.95 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania pdf 170.03 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania pdf 165.55 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie wykonawców o podziale obowiązków z art. 117 pdf 155.58 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej pdf 132.41 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik nr 7 do SWZ - Identyfikator postępowania w systemie miniPortal pdf 86.28 KB Jarosław Słodkiewicz
Odpowiedzi na zapytania pdf 279.70 KB Jarosław Słodkiewicz
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf 117.68 KB Jarosław Słodkiewicz
Informacja z otwarcia ofert pdf 143.80 KB Jarosław Słodkiewicz
Informacja o wyborze oferty pdf 137.77 KB Jarosław Słodkiewicz
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 31 marzec 2022 06:57 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 kwiecień 2022 05:07 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 kwiecień 2022 10:34 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 kwiecień 2022 10:08 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 22 kwiecień 2022 10:36 Jarosław Słodkiewicz