Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Dostawa, montaż i demontaż lodowiska usytuowanego na Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00457904 z dnia 2023-10-24

Termin składania ofert:  2 listopada 2023 r. godz.1000

Termin otwarcia ofert: 2 listopada 2023 r. godz.1015

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 138.66 KB Jarosław Słodkiewicz
Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf 422.14 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 1 do SWZ docx 31.18 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 2 do SWZ pdf 238.74 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 3 do SWZ docx 21.33 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 3a do SWZ docx 21.32 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 3b do SWZ docx 22.50 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 3c do SWZ docx 22.82 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 4 do SWZ docx 21.15 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 5 do SWZ docx 29.03 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 6 do SWZ docx 14.77 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 7 do SWZ docx 21.92 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 8 do SWZ docx 16.35 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 9 do SWZ pdf 100.16 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 10 do SWZ docx 17.35 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 10a do SWZ docx 16.86 KB Jarosław Słodkiewicz
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf 138.85 KB Maciej Kozicki
Informacja o unieważnieniu postępowania pdf 115.90 KB Maciej Kozicki
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 24 październik 2023 08:03 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 listopad 2023 06:23 Maciej Kozicki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 listopad 2023 12:48 Maciej Kozicki