Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Ochrona obiektów MOSiR w 2024 roku

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00561552/01 z dnia 2023-12-19

Termin składania ofert:  27 grudnia 2023 r. godz.1000

Termin otwarcia ofert: 27 grudnia 2023 r. godz.1015

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 144.43 KB Jarosław Słodkiewicz
Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf 428.56 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 1 do SWZ - formularz ofertowy docx 32.65 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 2 do SWZ - wykaz imprez pdf 235.49 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 3 do SWZ - wzór umowy pdf 242.13 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 4 do SWZ - oświadczenie wykonawcy docx 21.34 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 4a do SWZ - oświadczenie wykonawcy docx 21.35 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 4b do SWZ - oświadczenie podmiotu docx 22.25 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 4c do SWZ - oświadczenie podmiotu docx 22.59 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 5 do SWZ - oświadczenie wykonawców docx 20.99 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 6 do SWZ - wykaz usług docx 29.02 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 7 do SWZ - oświadcze docx 14.45 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 8 do SWZ - oświadczenie wykonawcy docx 21.75 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 9 do SWZ - zobowiązanie podmiotu docx 16.09 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 10 do SWZ - identyfikator postępowania pdf 97.59 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 11 do SWZ - oświadczenie wykonawcy (Ukraina) docx 17.31 KB Jarosław Słodkiewicz
Załącznik Nr 11a do SWZ - oświadczenie podmiotu (Ukraina) docx 16.66 KB Jarosław Słodkiewicz
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf 141.09 KB Maciej Kozicki
Informacja z otwarcia ofert pdf 128.29 KB Maciej Kozicki
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej pdf 184.08 KB Maciej Kozicki
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 19 grudzień 2023 12:59 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 22 grudzień 2023 09:58 Maciej Kozicki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27 grudzień 2023 10:20 Maciej Kozicki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 grudzień 2023 13:02 Maciej Kozicki
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
czwartek, 28 grudzień 2023 13:03 Maciej Kozicki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 styczeń 2024 06:45 Maciej Kozicki