Zamówienia o wartości powyżej 130.000,00 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Wymiana wanny whirpool na pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00188717/01

Termin składania ofert:  9 czerwca 2022 r. godz.1100

Termin otwarcia ofert: 9 czerwca 2022 r. godz.1200

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Remont dźwiękowego systemu ostrzegawczego z nagłośnieniem Pływalni Rawszczyzna

 

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00176388/01

Termin składania ofert:  9 czerwca 2022 r. godz.900

Termin otwarcia ofert: 9 czerwca 2022 r. godz.1000 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Wymiana wanny whirpool na pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00124136/01

Termin składania ofert:  25 kwietnia 2022 r. godz.900

Termin otwarcia ofert: 25 kwietnia 2022 r. godz.1000

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Dostawa tablic dotykowych do systemu pomiaru czasu na Pływalnię Rawszczyzna

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr:  2022/BZP 00103918/01

Termin składania ofert: 7 kwietnia 2022r. godz.900

Termin otwarcia ofert: 7 kwietnia 2022r. godz.1000

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

SPRZĄTANIE OBIEKTU PŁYWALNI RAWSZCZYZNA ORAZ PRZYLEGŁYCH BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr:  2022/BZP 00029061/01

Termin składania ofert: 28 stycznia 2022r. godz.900

Termin otwarcia ofert: 28 stycznia 2022r. godz.1000

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

SPRZĄTANIE OBIEKTU PŁYWALNI RAWSZCZYZNA ORAZ PRZYLEGŁYCH BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2022 ROKU

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00318971/01 z dnia 2021-12-16.

Termin składania ofert: 24 grudnia 2021r. godz.1000

Termin otwarcia ofert: 24 grudnia 2021 r. godz. 1100

Podkategorie